Logo

 Wizytówka:

Liceum Ogólnokształcące
im. Marsz. St. Małachowskiego
w Płocku

ul. Małachowskiego 1
09-400 Płock

Dyrektor Liceum
mgr Katarzyna Góralska

tel. 24 366-66-00
tel. 24 366-36-00
fax 24 366-36-01
Forum Banner


      


Sponsorzy

Rekrutacja
, czyli wszystko co powinieneś wiedzieć jeśli chcesz się tutaj znaleźć!

O szkole
- Małachowianka to najstarsza szkoła w Polsce. Istnieje nieprzerwanie od 1180 roku.

Chór "Minstrel"
powstał w Małachowiance w 1992 roku. Jest to chór mieszany.

Siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka,
czyli po prostu sport w Małachowiance.

Małachowiacy w internecie
, czyli linki do stron uczniów i absolwentów.Jubileusz Chóru Minstrel
wtorek, 27.06.2017

Honorowy patronat nad obchodami objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego i Prezydent Miasta Płocka.
W dniu 24 czerwca (sobota) chór Minstrel obchodził 25-lecie istnienia. Było podniośle, odświętnie, hucznie i śpiewająco… Na Jubileusz przybyło wielu sympatyków i przyjaciół chóru oraz absolwentów z lat ubiegłych, którzy śpiewali w chórze. Za całokształt działalności Jubilat został nagrodzony medalem Pro Mazovia, a jego dyrygent – Sławomir Gałczyński otrzymał Dyplom i Denar Dobiechny, którym nagradzani są przez Dyrektora Liceum  najlepsi w roczniku kończącym szkołę absolwenci oraz absolwenci dla szkoły zasłużeni. Prezydent Miasta ufundował ogromny kosz róż i dofinansował wakacyjny wyjazd chóru.

Charles Baudelaire pisał, że „muzyka dziurawi niebo”, Arystoteles, że łagodzi obyczaje, Pitagoras twierdził, że ta ziemska jest odbiciem muzyki sfer, a Tadeusz Kotarbiński, że „to sztuka cieszenia się i smucenia bez powodu”; Jeremi Przybora krótko, że „piosenka jest dobra na wszystko”. Składamy wyrazy uznania za propagowanie śpiewu chóralnego i ubogacanie życia kulturalnego Małachowianki. Obcowanie z muzyką i śpiewem niezwykle silnie wpływa na człowieka, uszlachetnia go i uwrażliwia, otwiera jego serce i umysł, rozwija wyobraźnię. Wyrażamy uznanie za umiejętność tworzenia szczególnego klimatu i więzi z odbiorcami oraz zapewnienie nam – słuchaczom niezapomnianych wrażeń.
Jubilatowi gratulujemy!!! A dzięki zdjęciom Jana Waćkowskiego możemy przywołać minione chwile…