Logo

 Wizytówka:

Liceum Ogólnokształcące
im. Marsz. St. Małachowskiego
w Płocku

ul. Małachowskiego 1
09-400 Płock

Dyrektor Liceum
mgr Katarzyna Góralska

tel. 24 366-66-00
tel. 24 366-36-00
fax 24 366-36-01
Forum Banner


      


Sponsorzy

Rekrutacja
, czyli wszystko co powinieneś wiedzieć jeśli chcesz się tutaj znaleźć!

O szkole
- Małachowianka to najstarsza szkoła w Polsce. Istnieje nieprzerwanie od 1180 roku.

Chór "Minstrel"
powstał w Małachowiance w 1992 roku. Jest to chór mieszany.

Siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka,
czyli po prostu sport w Małachowiance.

Małachowiacy w internecie
, czyli linki do stron uczniów i absolwentów.Jesteśmy w elitarnym gronie w projekcie „Klasa akademicka SGH”
poniedziałek, 17.07.2017

Jak podaje na swoich stronach SGH nabór właśnie się dokonał i  do programu „Klasa akademicka SGH” dołączyło kolejne osiem szkół. Specjalny, czerwcowy nabór skierowany był do tych placówek, których uczniowie mogą pochwalić się wybitnymi osiągnięciami w nauce, m.in. uzyskaniem 100 proc. punktacji podczas egzaminu maturalnego. Szkoły, które znalazły się w gronie 58 placówek ponadgimnazjalnych objętych programem Klasa akademicka SGH, to:

  1. Zespół Szkół Ogólnokształcących z I Liceum Ogólnokształcącym im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej 
  2. V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej 
  3. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie 
  4. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu 
  5. Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego w Płocku 
  6. I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie 
  7. II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim 
  8. Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie.

 

Program „Klasa akademicka SGH” jest realizowany od kwietnia 2016 r. Ma na celu rozwijanie współpracy z wyróżniającymi się szkołami ponadgimnazjalnymi z całej Polski. Udział w nim stwarza uczniom możliwość stałego kontaktu ze światem akademickiemu, pogłębienia zainteresowań, a także ułatwia dokonanie wyboru ścieżki zawodowej. Program „Klasa akademicka SGH” umożliwia także uczniom skorzystanie ze specjalnie dla nich przygotowanej platformy e-learningowej, zawierającej ciekawe wykłady z różnych dziedzin ekonomii. Więcej na stronach SGH.