Logo

 Wizytówka:

Liceum Ogólnokształcące
im. Marsz. St. Małachowskiego
w Płocku

ul. Małachowskiego 1
09-400 Płock

Dyrektor Liceum
mgr Katarzyna Góralska

tel. 24 366-66-00
tel. 24 366-36-00
fax 24 366-36-01
Forum Banner


      


Sponsorzy

Rekrutacja
, czyli wszystko co powinieneś wiedzieć jeśli chcesz się tutaj znaleźć!

O szkole
- Małachowianka to najstarsza szkoła w Polsce. Istnieje nieprzerwanie od 1180 roku.

Chór "Minstrel"
powstał w Małachowiance w 1992 roku. Jest to chór mieszany.

Siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka,
czyli po prostu sport w Małachowiance.

Małachowiacy w internecie
, czyli linki do stron uczniów i absolwentów.Mazowiecki program dla uczniów szczególnie uzdolnionych – III edycja
środa, 08.11.2017

W III edycji projektu Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2017/2018 wystartowali również Małachowiacy i 6 z nich uzyskało roczne stypendia. Są to: Jakub Kulesza (opiekun p. M. Szymczak), Bartosz Gałecki (opiekun p. B. Iwański), Sebastian Deręgowski (opiekun E. Rashid), Jakub Szulczewski (opiekun M. Wilk), Piotr Sochacki (opiekun B. Iwański), Lidia Szmytkowska (opiekun V. Kilarska). Gratulujemy!

Łączna kwota stypendium dla jednego ucznia w roku szkolnym 2017/2018 wyniesie około 4770 zł. Stypendium ma charakter naukowy. Musi być wydatkowane wyłącznie na cele edukacyjne, bezpośrednio związane z rozwojem edukacyjnym poprzez realizację Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia (m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, literatury fachowej, podstawowego wyposażenia miejsca nauki w domu, opłacenie uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych oraz korzystania z Internetu itp.). Celem projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów z obszaru Województwa Mazowieckiego, szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów ogólnych, a dokładniej: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości.
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka jest projektem Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanym przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.