Specyfika szkoły,
osiągnięcia uczniów i nauczycieliLiceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego jest szkołą ogólnokształcącą.
Od 1990 roku zmieniająca się rzeczywistość społeczno-polityczna kraju zmobilizowała część nauczycieli Szkoły do działań innowacyjnych, celem lepszego przygotowania młodzieży, aby ich życie było pełniejsze i szczęśliwsze oraz służyło dobru społeczeństwa.
Nauczyciele Szkoły opracowali nowe programy nauczania, które stały się podstawą utworzenia klas autorskich o bardzo zróżnicowanych profilach:

W klasach tych uczniowie oprócz przedmiotów podstawowych uczą się ekonomii, psychologii, prawa, dziennikarstwa, filozofii, matematyki w języku angielskim, historii sztuki. Współpracują z różnymi mediami na terenie miasta (radio, gazety), pomagają pielęgniarkom w hospicjach, prowadzą prace badawcze z dziedziny ochrony środowiska. Biorą udział w obozach naukowo- rekreacyjnych, których programy są związane z miejscem pobytu. Na terenie szkoły działa też Chór "Minstrel" w którym uczniowie szlifują swoje umiejętności wokalne.
Oprócz innowacji programowo- metodycznych Szkoła podjęła również działania o charakterze organizacyjnym, pozwalające zindywidualizować proces nauczania i umożliwić młodzieży poświęcenie większej uwagi przedmiotom wybranym. Od 1993 r. Uczniowie klas czwartych w drugim semestrze uczą się jedynie przedmiotów maturalnych i fakultatywnych.
Szkoła nasza oddziaływuje również na środowisko szkolnictwa w mieście i okolicy. Organizujemy spotkania z dyrektorami i nauczycielami celem wymiany doświadczeń. Opiekujemy się najzdolniejszymi uczniami ze szkół podstawowych, organizując dla nich zajęcia w ramach Klubu Młodych Talentów i Klas "0" oraz organizujemy konkursy przedmiotowe, na przykład "Małachowiak".
O wysokim poziomie i wszechstronności nauki w Małachowiance świadczy fakt, że uczniowie biorą udział w różnorodnych olimpiadach przedmiotowych. Mamy 142 laureatów i finalistów olimpiad szczebla ogólnopolskiego. Niektórzy uczniowie zdobywają tak wysokie lokaty nawet z dwóch przedmiotów.
Uczniowie osiągnęli sukcesy na skalę ogólnopolską w 11 przedmiotach: języka polskiego, języka francuskiego, języka łacińskiego, historii, geografii, matematyki, chemii, fizyki, filozofii, biologii, języka angielskiego.
Poza olimpiadami przedmiotowymi uczniowie naszej Szkoły biorą z powodzeniem udział w innych konkursach takich, jak: "Losy żołnierza polskiego", czy "Ośmiu wspaniałych". Poprzednia wersja tej strony wygrała konkurs organizowany przez Redkację Komputer Świata na najlepszą szkolną stronę. Do dziś można ją znaleść na serwerze Małachowianki
Uczniami i wychowankami naszego Liceum było wielu wybitnych ludzi. Tutaj znajdziesz informacje o niektórych z nich.
Małachowiacy nie zrywają swoich kontaktów ze szkolą. Co 10 lat odbywają się zjazdy absolwentów.