Logo

 Wizytówka:

Liceum Ogólnokształcące
im. Marsz. St. Małachowskiego
w Płocku

ul. Małachowskiego 1
09-400 Płock

Dyrektor Liceum
mgr Katarzyna Góralska

tel. 24 366-66-00
tel. 24 366-36-00
fax 24 366-36-01
Forum Banner


      


Sponsorzy

Rekrutacja
, czyli wszystko co powinieneś wiedzieć jeśli chcesz się tutaj znaleźć!

O szkole
- Małachowianka to najstarsza szkoła w Polsce. Istnieje nieprzerwanie od 1180 roku.

Chór "Minstrel"
powstał w Małachowiance w 1992 roku. Jest to chór mieszany.

Siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka,
czyli po prostu sport w Małachowiance.

Małachowiacy w internecie
, czyli linki do stron uczniów i absolwentów.Konkurs Wiedzy Informatycznej 2005 - informacje

IV edycja Konkursu Wiedzy Informatycznej odbędzie się 10 lutego 2005 roku o godzinie 15.00 w L. O. im. Małachowskiego.

1) Termin zgłaszania uczestników do 5 lutego 2005roku

2) Zgłoszenia uczestników można dokonać wysyłaj±c faks na nr 366-36-01

3) Listownie na adres Szkoły

4) Pocztą elektroniczną na adres e-mail konkursinformatyczny@op.pl

5) Zgłoszenie uczestnictwa powinno zawierać:
a| Dane ucznia:
b| Imię i Nazwisko
c| Adres zamieszkania
d| Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej
e| Dane Szkoły:
f| Nazwa szkoły
g| Adres
h| Telefon
i| Faks
j| e-mail
k| Nauczyciel uczący informatyki

Koordynator Konkursu Ewa Hlebowicz

Materiały: Regulamin, Przykładowe zadania

[powrót do głównej]