Logo

 Wizytówka:

Liceum Ogólnokształcące
im. Marsz. St. Małachowskiego
w Płocku

ul. Małachowskiego 1
09-400 Płock

Dyrektor Liceum
mgr Katarzyna Góralska

tel. 24 366-66-00
tel. 24 366-36-00
fax 24 366-36-01
Forum Banner


      


Sponsorzy

Rekrutacja
, czyli wszystko co powinieneś wiedzieć jeśli chcesz się tutaj znaleźć!

O szkole
- Małachowianka to najstarsza szkoła w Polsce. Istnieje nieprzerwanie od 1180 roku.

Chór "Minstrel"
powstał w Małachowiance w 1992 roku. Jest to chór mieszany.

Siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka,
czyli po prostu sport w Małachowiance.

Małachowiacy w internecie
, czyli linki do stron uczniów i absolwentów.Umowa z SGH o współpracy podpisana
czwartek, 05.10.2017

W dniu 4 października 2017 nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy władzami uczelni SGH w Warszawie i Dyrektorem Liceum. Na mocy Umowy Uczelnia umożliwi udział uczniów Klasy II w zajęciach dydaktycznych prowadzonych w SGH, przeprowadzi zajęcia dla uczniów Klasy w siedzibie Liceum, umożliwi udział uczniów w ważnych wydarzeniach i uroczystościach SGH, korzystanie z zasobów Biblioteki  oraz zapewni uczniom współpracę ze Studenckimi Kołami Naukowymi. Liceum zapewni ze swej strony salę wraz z wyposażeniem dla potrzeb wspomnianych zajęć  oraz zorganizuje w Liceum Dzień SGH – konferencję naukową współprowadzoną przez uczniów, z udziałem absolwentów Szkoły oraz studentów SGH. Opiekunem klasy z ramienia szkoły jest Pani Ewa Rashid.

Współpraca stwarza uczniom możliwość stałego kontaktu ze światem akademickim. Program pozwala także poznać ofertę edukacyjną Uczelni i ułatwia dokonanie wyboru ścieżki zawodowej.    W ramach Programu organizowane są dla uczniów dedykowane zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz współpracowników SGH. Co ważne zajęcia odbywają się na terenie kampusu Uczelni oraz w siedzibie Szkoły. Program stwarza także możliwość rozwijania współpracy w zakresie tutoringu dla najlepszych uczniów, korzystania z Biblioteki SGH, czy też współpracy ze studenckimi kołami naukowym. Podpisana umowa nie tylko poszerzy horyzonty myślowe uczniów, zasób ich wiedzy z podstaw ekonomii i przedsiębiorczości, ale też przygotuje zainteresowanych matematyką i ekonomią do Olimpiad i konkursów oraz do studiowania w SGH.
Po podpisaniu umowy uczestniczyliśmy również w uroczystej inauguracji 112 roku akademickiego SGH, na której obecne były władze państwowe na czele z Prezydentem RP – Panem Andrzejem Dudą.