Logo

 Wizytówka:

Liceum Ogólnokształcące
im. Marsz. St. Małachowskiego
w Płocku

ul. Małachowskiego 1
09-400 Płock

Dyrektor Liceum
mgr Katarzyna Góralska

tel. 24 366-66-00
tel. 24 366-36-00
fax 24 366-36-01
Forum Banner


      


Sponsorzy

Rekrutacja
, czyli wszystko co powinieneś wiedzieć jeśli chcesz się tutaj znaleźć!

O szkole
- Małachowianka to najstarsza szkoła w Polsce. Istnieje nieprzerwanie od 1180 roku.

Chór "Minstrel"
powstał w Małachowiance w 1992 roku. Jest to chór mieszany.

Siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka,
czyli po prostu sport w Małachowiance.

Małachowiacy w internecie
, czyli linki do stron uczniów i absolwentów.O Małachowiance

"...W ciszy stań i czuj,
jak z murów płynie niby rzeźki zdrój
chłodna, lecz trzeźwa prawda o człowieku.
Patrz, jak w półcieniach sklepień
spiętych w łuki
świeci stuleci blask - słońcem nauki.
Głosem tych murów mówi osiem wieków."

Jan Plisko
(fragment wiersza "Gimnazjum Małachowskiego" z tomiku "Miasto i człowiek", Płock 1946r.)

Historia szkoły

Patron szkoły

Obserwatorium astronomiczne

Muzeum Małachowianki

Nauczyciele...

Szkoła nosząca obecnie nazwę "Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego, zwana popularnie w Płocku Małachowianką, została założona w 1180 roku, jest najstarszą z istniejących nieprzerwanie w tym samym miejscu szkół w Polsce i jedną z najstarszych w Europie.

Na przestrzeni wieków Szkoła przechodziła różne koleje losu, nosiła różne nazwy, zawsze jednak służyła polskiej oświacie i kulturze, wychowując wspaniałych obywateli i wielu wybitnych Polaków zgodnie z dewizą: "Salus rei publicae suprema lex esto...".

Dziś Szkoła nie żyje tylko przeszłością, ale w ramach Towarzystwa Szkół Twórczych nauczyciele szkoły realizują wiele programów innowacyjnych. Szkoła prowadzi także klasy wstępne dla uczniów szkół gimnazjalnych i Klub Młodych Talentów. Jest otwarta na wszystkie nowe pomysły i propozycje współpracy.

Mam nadzieję, że Małachowianka przetrwa jeszcze wiele wieków i zawsze będzie kształtować młodych ludzi, którzy podejmą trud pracy na rzecz miasta i Ojczyzny. Sądzę, że wiedza wyniesiona ze Szkoły, umiłowanie tradycji, zaszczepione idee tolerancji, wolności zaowocują w dorosłym życiu naszych wychowanków.

Informacje o Szkole znajdują się w dalszej części tej strony. Zapraszam do zapoznania się z historią naszej alma mater i jej obecnymi dokonaniami.

Dyrektor Liceum
mgr Renata Kutyło-Utzig


... i uczniowie.

Szkoła Płocka, obecnie Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego, potocznie zwana Małachowianką, została założona około 1180 roku.

W ciągu swego istnienia przeszła Ona wiele. Od samego początku, karty jej historii zapisane są ciekawymi, często burzliwymi i niewiarygodnymi wydarzeniami. Dziś, czytając strony tej księgi, czytelnik ma wrażenie, jakby poznawał fascynującą powieść, która jeszcze się nie skończyła... która żyje wraz ze swą główną bohaterką.

Małachowianka od zawsze czynna była na tym samym terenie, na którym została założona, na którym istnieje po dziś dzień, na Wzgórzu Tumskim, u brzegów rzeki Wisły. Ze szkół polskich założonych w X- XII w. Ona jedna przetrwała do naszych czasów, słusznie więc my, Małachowiacy i nie tylko, nazywamy ją najstarszą Szkołą w Polsce...

Zapytacie, jak to możliwe, aby uczyć się w Szkole, która ma ponad osiemset lat...? Czy to możliwe, aby tak stare mury wciąż mogły "opiekować" się uczęszczającą do Małachowianki młodzieżą...? Otóż tak. Chyba właśnie to niezwykłe połączenie historii, przeszłości z nowoczesnością, teraźniejszością, sprawiło, że tę Szkołę wybraliśmy... Uczęszczanie do tej jedynej w swym rodzaju Szkoły zobowiązuje, aby szanować i zawsze godnie reprezentować naszą osiemsetletnią Wychowawczynię, która ...wciąż otwarta przechodniom ogłasza, że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza.

Autorzy

[powrót do głównej]