Logo

 Wizytówka:

Liceum Ogólnokształcące
im. Marsz. St. Małachowskiego
w Płocku

ul. Małachowskiego 1
09-400 Płock

Dyrektor Liceum
mgr Katarzyna Góralska

tel. 24 366-66-00
tel. 24 366-36-00
fax 24 366-36-01
Forum Banner


      


Sponsorzy

Rekrutacja
, czyli wszystko co powinieneś wiedzieć jeśli chcesz się tutaj znaleźć!

O szkole
- Małachowianka to najstarsza szkoła w Polsce. Istnieje nieprzerwanie od 1180 roku.

Chór "Minstrel"
powstał w Małachowiance w 1992 roku. Jest to chór mieszany.

Siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka,
czyli po prostu sport w Małachowiance.

Małachowiacy w internecie
, czyli linki do stron uczniów i absolwentów.KONKURS JĘZYKOWO-KRAJOZNAWCZY

W roku szkolnym 2002/2003 zorganizowano po raz pierwszy w L.O. im. Marsz. St. Małachowskiego Konkurs Językowo - Krajoznawczy "Globetrotter" przeznaczony dla uczniów gimnazjów zainteresowanych nauką języka angielskiego lub niemieckiego. Konkurs jest jednostopniowy i składa się z dwuczęściowego testu. Pierwsza część testu, przeprowadzana w języku angielskim, sprawdza umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz znajomość struktur leksykalno-gramatycznych. Część druga - w języku polskim - sprawdza wiadomości dotyczące geografii, podstaw historii, systemów politycznych, zwyczajów i obyczajów oraz innych zagadnień kulturowych dotyczących państw angielskiego i niemieckiego obszaru językowego. Należy tu nadmienić, że tematyka konkursu w części kulturowej znacznie wykracza poza program gimnazjum, motywując tym samym gimnazjalistów do dodatkowej pracy nad powyższymi zagadnieniami. Część niemiecka i angielska konkursu odbywa się równolegle tego samego dnia i o tej samej godzinie, stąd uczeń może wziąć udział tylko w wybranej części konkursu: angielskiej lub niemieckiej.

Głównym założeniem konkursu jest popularyzacja nauki języków obcych oraz zainteresowanie młodzieży zagadnieniami kulturowymi dotyczącymi państw angielskiego i niemieckiego obszaru językowego, z których większość to państwa członkowskie Unii Europejskiej. Poszerzenie wiedzy o tych krajach ma w świetle obecności Polski w UE szczególne znaczenie.

Literatura
Regulamin
Karta zgłoszenia

[powrót do głównej]